Sponsoring

Sponsoring

Beste,


Vanuit mijn ervaring als voorzitter van het Similes PraatcaféPsychose Oost-Vl weet ik dat mensen met een psychische kwetsbaarheid vaak terecht komen in een isolement. Zij hebben nauwelijks nog sociale contacten

en worden frequent geconfronteerd met de verveling om reden dat ze niks om handen hebben, vaak met alle gevolgen van dien.

Het bestuur van het Similes PraatcaféPsychose Oost-Vlaanderen, dat onlangs zijn 5 jarig bestaan al dan niet samen met U heeft gevierd, heeft in deze optiek een nieuwe vereniging opgericht zijnde VZW De Stap. Het is onze betrachting middels allerlei activiteiten mensen met een psychische kwetsbaarheid een zinvolle dagbesteding te bezorgen en hun sociale leefwereld te verruimen.


Om dit project te bekostigen zal onze voorzitter Marnix Willems voor de 7e keer de Compostela stappen in de hoop voldoende sponsoring en gelden te verzamelen. De tocht zal aanvangen op 22 april in Santander om hopelijk eind mei na een

tocht van 620 km aan te komen in Santiago. Voelt U zich geroepen om onze voorzitter te sponsoren dat kan door storting op rekening nummer BE07 8900 8416 0766 tnv vzw De Stap met vermelding van Compostela 2020. (Wenst U een fiscaal attest dan kan U storten op rek. nr. BE71 0011 0730 0769 tnv Similes vzw met vermelding van “gift compostela 2020”).

Sponsors kunnen “onze pelgrim”volgen op www.bloggen.be/pelgrimmarnix2020

 

Alle sponsors ontvangen per schijf van €12,50 een lot voor de verloting van een 7-daags verblijf in Zuid-Spanje. Trekking zal plaatsvinden op onze eindejaarsactie op 19 november 2020.

Voor meer info aangaande het verblijf zie www.praatcafepsychose.be


Namens onze pelgrim en het voltallig bestuur van vzw De Stap en het Similes PraatcaféPsychose Oost-Vl.

Hartelijk dank!Alle goede bedoelingen ten spijt zal de voorziene compostelatocht van onze voorzitter Marnix

dit jaar niet doorgaan. De tocht was gepland voor de maand april maar is omwille van het coronavirus in eerste instantie een paar keer verzet en uiteindelijk noodgedwongen opgeschort naar een later te bepalen tijdstip in 2021.

Copyright vzw De Stap