Nieuws

Nieuws

Aan onze gewaardeerde sponsors


Lembeke,  22 september 2022 

 

Geachte, 


Als gevolg van een gewijzigde visie met betrekking tot energie en verwarming en de steeds moeilijker inpassing van de begeleiding van onze doelgroep in de werkzaamheden van het museum is, na overleg met het bestuur van vzw De Stap en het bestuur van het Bardelaeremuseum , beslist om vanaf 01/10/2022 de samenwerking stop te zetten. 

 

Deze beslissing is uiteraard bepalend voor de toekomst van onze vereniging en vergt een zoektocht naar alternatieven om onze doelstelling verder te zetten. In een later stadium zal daaromtrent meer gecommuniceerd worden. 

Ook uw ideeën zijn van harte welkom. 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

De voorzitter 

 

Marnix Willems 


Maandag 5 september 2022 presentatie Compostelatocht Marnix


Locatie: De Bijenkorf, Sportstraat 4 Assenede

Tijd: 19.00uur


28 augustus 2022 OpendeurdagOp zondag 28 augustus a.s. organiseren wij onze 2e opendeurdagen bieden wij U de mogelijkheid om vanaf 13.00u kennis te maken metonze vereniging en een inzicht te krijgen in onze werking en doelstelling.


Wij hebben allerlei animatie voorzien zoals:


  • een rondrit met motor en zijspan
  • een rondrit met paard en koets door de Lembeekse bossen
  • een bezoek aan het Bardelaere Museum (met gids)
  • genieten van een frisdrank, een pannenkoek of een ijsje van de ijskar
  • een rondleiding op het terrein en kennismaken met de vaardigheden van onze gasten
  • een beperkte rommelmarkt
  • een springkasteel


De opbrengst van deze activiteiten gaat integraal naar vzw De Stap.


Locatie: Bardelaere Museum, Ledestraat 42, 9971 Kaprijke/Lembeke.5 september 2021 Opendeurdag


Zoals U wellicht weet zijn wij een vereniging die zich ten dienste stelt van mensen met een beperking. Op 05 september a.s. organiseren wij onze 1e opendeurdag en bieden wij U de mogelijkheid om vanaf 13.00 u kennis te maken met onze vereniging en een inzicht te krijgen in onze werking en doelstelling. 


26 november 2020


Nieuwe partner   


het bestuur kan U met genoegen aankondigen dat wij vanaf heden een nieuwe partner hebben en een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten met het Sociaal Huis te Eeklo.                                    


11 september 2020 : besluitvorming inzake compostelatocht


Alle goede bedoelingen ten spijt zal de voorziene compostelatocht van onze voorzitter Marnix

dit jaar niet doorgaan. De tocht was gepland voor de maand april maar is omwille van het coronavirus in eerste instantie een paar keer verzet en uiteindelijk noodgedwongen opgeschort naar een later te bepalen tijdstip in 2022.


03 augustus 2020 


In onderling overleg is besloten om de geplande opendeurdag van 06 september aanstaande wegens de coronaperikelen af te gelasten. Wanneer de omstandigheden het toelaten zullen wij een nieuwe datum prikken en U  met plezier informeren. 


24 juni 2020 : vzw de Stap zet een stap voorwaarts !!


De besprekingen omtrent een samenwerking met het P.C. St Jan te Eeklo zijn afgerond. Vanaf week 28 zullen wij ook mensen ontvangen vanuit deze instelling. Met dank aan allen die hebben bijgedragen om tot dit resultaat te komen met name  -  de vragende partij van het P.C. St Jan

           -  de voorzitter van het Bardelaere Museum

           -  de mensen van vzw Obrabaken

 en de vrijwillige medewerkers van vzw De Stap


12 juni 2020


Na vzw Obrabaken heeft nu ook het Psychiatrisch Centrum St Jan uit Eeklo zijn belangstelling betuigd voor ons initiatief. Op vrijdag 12 juni is er een eerste overleg geweest en is een samenwerking besproken. Op korte termijn zal een 2e overleg plaatsvinden waarbij ook Obrabaken zal worden uitgenodigd.  Wordt vervolgd.


18 mei 2020


De mensen van vzw Obrabaken hebben in het kader van de versoepeling van de lockdown groen licht gekregen om samen met vzw de Stap de activiteiten te hervatten. Middels inachtneming van de huidige veiligheidsvoorschriften zal de eerstkomende bijeenkomst plaatsvinden op dinsdag 26 mei aanstaande. Voortaan zullen onze activiteiten (gezien de ruime belangstelling) niet één keer maar 2x per week plaatsvinden te weten op dinsdag en donderdag telkens van 10 tot 16.00 uur.

Iedereen is welkom.


Jubileumfeest voor 5 jaar Similes Praatcafé Psychose groot succes


ASSENEDE — Onlangs vierde het Similes Praatcafé Psychose zijn vijfde verjaardag. De vereniging werd destijds opgericht om familie en aanverwanten ondersteuning te bieden in de omgang en het samenleven met hun psychisch kwetsbaar familielid.

“Het is onze betrachting om mensen wegwijs te maken in de complexe leefwereld van de psychiatrie”, vertelt voorzitter Marnix Willems. “Vanuit mijn ervaring was ik ervan overtuigd dat onze regio behoefte had aan een dergelijk initiatief, wat trouwens blijkt uit de groei van ons ledenaantal, het aantal bezoekers, onze volgers op de website en het toenemende aantal sponsors.” Tijdens het jubileumfeest voor 5 jaar Similes Praatcafé Psychose werd ook vzw De Stap voorgesteld. “Deze vzw is bedoeld voor de psychisch kwetsbare personen zelf, om hen een zinvolle dagbesteding aan te bieden en om hun sociale leefwereld te verruimen. Het initiatief werd goed onthaald en er is inmiddels een samenwerking aangegaan met vzw Obrabaken en de afdeling Plusvriend van vzw Uilenspiegel. De activiteiten vinden plaats op het terrein van het Bardelaeremuseum in Lembeke”, aldus Marnix Willems. Na deze introductie stond er een lezing van professor dr. Dirk De Wachter op het programma. Voor een propvolle Bijenkorf besprak hij zijn boek ‘De kunst van het ongelukkig zijn’. “Tijdens zijn lezing beklemtoonde hij op een eigentijdse manier de gevaren van onze maatschappij, een wereld waarin we voorbijgaan aan de zin en betekenis van onze samenleving. Achteraf kreeg het publiek de kans om vragen te stellen. Aan het einde van de middag werden ook tal van verdienstelijke medewerkers in de bloemetjes gezet. Ook de schenking van 1500 euro van de vereniging Wielerroem is iets dat bijblijft”, aldus Marnix, die een oproep lanceert naar de psychiatrie met de vraag om mee te participeren in de vooropgestelde doelen van de vzw. Op 17/2 om 19.30 uur organiseert Similes Praatcafé Psychose in het P.C. Sint-Jan in Eeklo de lezing ‘Herstellen van een psychose’ en elke dinsdag en donderdag van 10 tot 16 uur organiseert vzw De Stap op het terrein van het Bardelaeremuseum diverse activiteiten. Inschrijven kan via info@praatcafepsychose.be of contact@vzwdestap.be Ook meer info op www.praatcafepsychose.be en www.vzwdestap.beSamenwerkingsovereenkomst Federatie Similes/vzw De Stap/vzw Uilenspiegel


Samenwerkingsovereenkomst Federatie Similes/vzw De Stap/vzw Uilenspiegel op 17 juni 2019

v.l.n.r.

Dhr Marc Dauwe (vrijwillig medewerker Bardelaere Museum)

Mevr Veerle Aendekerk (voorzitster Federatie Similes)

Dhr Marnix Willems (voorzitter vzw De Stap)

Juffr Anneke Krols (projectleidster "Jeugdvriend" bij vzw Uilenspiegel)

Samenwerkingsovereenkomst Bardelaere Museum en vzw De Stap


Samenwerkingsovereenkomst Bardelaere Museum en vzw "De Stap" op 05 februari 2019

v.l.n.r. 

Dhr Firmin van Durme (voorzitter museum)

Dhr Marc Dauwe (vrijwillig medewerker museum)

Mevr Carine Daeninck (vrijwillig medewerker vzw De Stap

Dhr Marnix Willems (voorzitter vzw De Stap)