Compostela

Compostela

Te voet van Boekhoute naar Santiago 

om geld in te zamelen voor het goede doel 

Boekhoutenaar Marnix Willems heeft al enige ervaring met de pelgrimstochten naar Santiago de Compostela. Zijn eerste compostelatocht dateert van september 2014.

Een tocht van 825 km vanuit St. Jean Pied de Port met slechts één doel: de oprichting van een praatcafé voor familieleden van mensen met een psychische kwetsbaarheid. 

 

Similes Regio Meetjesland (voorheen Similes Praatcafé Psychose Oost-Vlaanderen) bestaat inmiddels 8 jaar en is uitgegroeid tot een belangrijke informatiebron en deugddoend toevluchtsoord voor mensen die zorg dragen voor een psychisch kwetsbaar familielid of dierbaar persoon. In 2019 heeft het bestuur, op aanvraag van die zelfde familieleden, tevens een vereniging opgericht voor de patiënten zelf met name vzw De Stap. 

 

Vzw De Stap heeft de betrachting om mensen met om het even welke beperking een zinvolle dagbesteding te bezorgen en zodoende hun sociale leefwereld te verruimen. Met dank aan het bestuur hebben wij ons onderkomen gevonden op het terrein van het Bardelaeere Museum te Lembeke waar wij twee dagen per week werkzaam zijn om het museum zowel van buiten als van binnen te onderhouden. 

 

Wat betreft de financiering van dit project moeten wij het stellen met een geringe tegemoetkoming van de gemeente en zijn wij verder aangewezen op onszelf.

Bijgevolg zal Marnix, na een onderbreking van twee jaar omwille van corona, voor de 6e keer de compostela stappen in de hoop de nodige gelden in te zamelen. Deze editie wordt een echte uitdaging want deze keer zal hij op 29 april 2022 vertrekken vanuit zijn woonplaats te Boekhoute in de hoop eind juli na een tocht van ca 2600 km aan te komen in Santiago. Onderweg zal Marnix te volgen zijn op zijn blog


Mensen die onze pelgrim willen aanmoedigen en onze vereniging willen sponsoren kunnen hun bijdrage storten op rekening nummer BE07 8900 8416 0766 tnv vzw De Stap met vermelding “camino 2022” 

Naderhand zal iedereen, onder het genot van een hapje en een drankje, worden uitgenodigd tot een dia-reportage.  

 

Namens de club,  

Hartelijk dank