Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Een ontmoetingsplek met ‘zin’ in het bos.

 

Omdat we weten dat mensen met een (psychische) kwetsbaarheid vaak leven in een geïsoleerde omgeving, weinig tot geen sociale contacten hebben en vaak met verveling en/of vereenzaming te kampen hebben, sloegen VZW De Stap, het bestuur van het Bardelaere Museum, OBRA|BAKEN vzw en de afdeling plusvriend van vzw Uilenspiegel de handen in elkaar om een laagdrempelige  open ontmoetingsplaats in het mooie groene hart van het Meetjesland te creëren.

Op deze plek gaan we uit van de gelijkwaardigheid van ieder individu. Vanuit een open, ongedwongen en op respect gebaseerde manier van kijken en omgaan met elkaar hopen we dat mensen in een ontspannen kader opnieuw verbinding kunnen en willen maken.

We hebben een aanbod van niet-verplichte activiteiten en projecten.                                  

Mogelijke activiteiten zijn: samen muziek maken; wandelen in de bossen; volksspelen zoals krulbollen - kallestekken – hoefijzerwerpen - …; koken – bakken – soep maken - ….; tekenen – schilderen; ….         

Mogelijke projecten zijn: renovatie bunker (meehelpen kaleien, …); onderhoud museum en sprookjeshuis; herinrichting museum; onderhoud van de tuin; schilderen en vernissen van het wagen en/of koetsenpark; ….

We werken telkens op basis van bevraging en geloof in de talenten en eigen verantwoordelijkheid van ieder die langskomt.                                                                          

Eigen suggesties en initiatieven zijn dan ook steeds welkom. We verwonderen ons graag en hopen dat te kunnen blijven doen.

Een (fijn) gesprek of er gewoon ‘zijn’ is voor ons minstens even belangrijk.


Praktisch:

  • Locatie: Bardelaere Museum, Ledestraat 42 te Kaprijke (Lembeke)
  • Startdatum : donderdag 17 oktober 2019 om 10.00 u
  • Bereikbaarheid: met bus 97Eeklo - Ertvelde - Zelzate Busstation of bus 96Zelzate - Assenede - Eeklo Kliniek (halte Lembeke, Ledestraat), maar ons adres vind je natuurlijk ook per fiets of met de wagen.
  • Openingstijden: we starten experimenteel 2-wekelijks op de 1e en 3de donderdag van de maand van 10u tot 16u (varianten in uren zijn mogelijk). Bij genoeg vraag en enthousiasme hopen we snel uit te breiden.
  • Kostprijs per dag: 5 euro (incl. verzekering en middagmaal) ter plaatse te betalen (eventuele tegemoetkoming is mogelijk)
  • Inschrijven kan via onderstaande inschrijfknop (liefst een paar dagen van tevoren dat maakt het ons iets gemakkelijker voor de organisatie van het middagmaal).

 

Copyright vzw De Stap