Home

vzw De Stap

Voorwoord

Beste,


Ik ben Marnix Willems uit Boekhoute, oprichter en voorzitter van Similes Regio Meetjesland, voorheen Similes Praatcafé Psychose Oost-Vlaanderen. (Voor meer info aangaande deze vereniging zie www.similesregiomeetjesland.be). Na vijf jaar voorzitterschap is het idee gegroeid om tevens een vereniging op te starten voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

 

Mijn frustratie dat tal van activiteiten  worden georganiseerd voor overige hulpbehoevende groeperingen van mensen en dat deze categorie in onze maatschappij veelal word vergeten sterkte mijn verlangen.

 

Het bleef lange tijd bij een wens om reden dat de twijfel overheerste tot dat ene briljante moment. Twee lotgenoten die op één van onze lotgenotencontacten voorstelden om dergelijke vereniging te starten hebben mij over de drempel geholpen.

 

10 juni 2019 was dan ook een bijzondere dag want na veel denk- en schrijfwerk is de laatste hand gelegd aan de oprichting van onze vzw "De Stap”.

 

Graag wens ik alle mensen  die mij geïnspireerd en ondersteund hebben bij de creatie van dit initiatief bedanken. Vooreerst mijn collega´s van het Similes Regio Meetjesland en vooral de twee lotgenoten Peggy en Nadine. Tevens wens ik alle mensen te bedanken die mij op mijn 6e pelgrimstocht naar Santiago hebben gesponsord teneinde dit project te kunnen  opstarten en bekostigen.

 

De officiële opening en voorstelling van onze vzw vond plaats op 17 juni 2019 gevolgd door de eerste ontmoetingsdag van onze doelgroep op 4 juli.

 

Uiteraard hopen wij middels deze vzw menige mensen met een psychische kwetsbaarheid een degelijke dagbesteding te verstrekken. Ook familieleden en aanverwanten kunnen een belangrijke bijdrage leveren in dit experiment en zijn dan ook van harte welkom op onze lokatie zijnde het Bardelaeremuseum aan de Ledestraat 42 te Lembeke.

 

Met genoegen,

 

Namens de voorzitter

M. Willems

0478-644398

contact@vzwdestap.be

Doelstelling

Mensen met een psychische kwetsbaarheid leven veelal in een isolement, hebben nauwelijks sociale contacten en worden opgeslorpt door de verveling om reden dat ze niks om handen hebben. Mede op verzoek van familieleden en leden van Similes Regio Meetjesland (voorheen Similes Praatcafé Psychose Oost-Vlaanderen) hebben wij besloten om ook voor deze doelgroep een vereniging op te richten. 

Op maandag 17 juni 2019 is in het Bardelaere Museum te Lembeke vzw “de stap” voorgesteld. De bedoeling van deze nieuwe vereniging bestaat erin mensen met een psychische kwetsbaarheid een zinvolle dagbesteding aan te bieden. Het Bardelaere Museum is in deze optiek een uiterst geschikte locatie omwille van de rustige, bosrijke en sfeervolle ligging en bied bovendien heel wat creatieve mogelijkheden. Voorzitter Marnix Willems sprak dan ook een woord van dank uit naar het bestuur van het Museum voor hun medewerking aan dit initiatief.

Onder de aanwezigen konden wij o.a. Mevr Veerle Aendekerk verwelkomen, zijnde voorzitster van de Federatie Similes te Leuven alsook Juffr Anneke Krols zijnde vrijwillig medewerkster bij de vzw Uilenspiegel te Molenbeek en coördinator van het project “Plusvriend”. Samen hebben zij de wens uitgesproken om elk vanuit hun werkterrein zoveel mogelijk mensen uit onze doelgroep aan te sporen om deze kans te grijpen. Ook de gemeente, vertegenwoordigd door de Heer Burgemeester Claeys, alsook de herstelacademie uit Eeklo en menige andere prominente aanwezigen namen dit project als zeer ernstig en nuttig.

De activiteiten gaan door iedere dinsdag en donderdag vanaf 10.00 u tot 16.00 uur. Afhankelijk van de opkomst zullen de activiteiten worden uitgebreid. Inschrijven kan via deze site of via info@vzwdestap.be


Vrijwilligers

Dringende oproep


Wij zijn op zoek naar mensen met een klein beetje tijd en veel enthousiasme om iets te doen voor psychisch kwetsbare mensen en hun familie.


Waarom? Omdat...

- een glimlach op het gezicht van de ander 

- een bedankje voor de gezellige middag

- het gevoel dat U echt nodig bent


ons vrijwilligerswerk zo bijzonder maakt!!   


Interesse? Aanmelden kan via ons contactformulier